Wybierz usługę i technologię

Plus Advanced
zew. wew.
zew./wew.
zew. wew.
zew. wew.
zew. wew.
zew. wew.

Mapa przedstawia orientacyjne zasięgi sieci Polkomtel Sp. z o.o. Firma Polkomtel Sp. z o.o. informuje o możliwości zmian w zasięgu w związku z dynamicznym rozwojem sieci. Moc sygnału może być zmienna - w specyficznych wypadkach uzależniona jest od topografii terenu i zabudowy. Mapa ma charakter informacyjny i nie jest częścią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. Prezentowany zasięg nie jest podstawą do złożenia reklamacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. żadna część niniejszego opracowania, zarówno w całości, jak i we fragmentach nie może być reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny oraz nie może być przechowywana w żadnej bazie danych bez pisemnej zgody Polkomtel Sp. z o.o.